In die tijd vond men niet zo snel een kunst uit en men ging meestal zo op in de eigen wereld dat men niet graag stilstond bij de wereld om zich heen. Een bekend voorbeeld is de beroemde beeldhouwer uit de oudheid, Ovidius Porphyrogenitus, die zijn eigen beeldhouwwerken maakte in Griekse en Romeinse alfabetten. Als […]